viernes, 17 de marzo de 2017

2. Les províncies d'Hispània

A. L'organització del territori

Abans de la conquista romana, el nom amb el qual els grecs denominaven a les terres peninsulars era el d'Ibèria. Els romans el van canviar per Hispània.

Per a administrar Hispània, els romans van dividir el territori en províncies:

  • A l'època republicana van ser dos: la Hispània Citerior, amb capital a Tarraco, i la Hispània Ulterior, amb capital en Corduba.

  • L'emperador Augusto va estableir tres províncies: Tarraconensis, Baetica i Lusitania.

  • En el segle IV d.C., Hispània es va dividir en cinc províncies peninsulars, més la provincia Baleàrica.

Cada província tenia un governador qui controlava el territori i la recaudació dels impostos. Molts dels càrrecs polítics i administratius van ser ocupats per hispanorromans, el quals es van convertir en l'èlit de la societat hispànica.

B. Les ciutats

A Hispània van destacar moltes ciutats: antics municipis que van desenvolupar-se gràcies als romans (com ara, Tarragona o Cadis), i noves colònies fundades pels soldats imperials o per l'administració (com Mèrida, Lleó o Saragossa): la majoria de les ciutats seguien el model d'un campament militar romà.

Les ciutats es van convertir en el centre administratiu, polític i econòmic de la Hispània romana. La ciutat s'administrava per un Consell i els magistrats triats pels ciutadans.

L'activitat artesanal va tenir un gran desenvolupament en les ciutats. Existien xicotets tallers artesanals i grans factories amb esclaus. Es fabricaven armes a Tarraco i Toletum, i teixits, ceràmiques i salaons a la costa mediterrània. 

La producció es destinava al comerç local i també s'exportava a la resta de l'Imperi amb la xarxa de calçades i el transport marítim.

Podem aprendre més amb la lectura del següent text:

La fundació de ciutats
Amb la prosperitat del país als turdetans els va arribar la civilització i l'organització política; i, també als celtes perquè tenien contactes comercials, encara que en menor medida, perquè quasi tots viuen en aldees (...).
La majoria s'han convertir en llatins i han rebut colons romans, així que poc falta per ser tots romans.
Les ciutats que es funden a l'actualitat, com Pax Augusta entre els celtíbers, Emerita Augusta entre els túrduls, Cesaraugusta prop als celtíbers, mostren clarament la transformació de aquestos modes de vida. 
Estrabon: Geografia, segle I a.C.

C. Les calçades romanes



Les ciutats d'Hispània estaven unides, entre sí mateixes i amb la resta de l'Imperi, per una extensa xarxa de calçades.

Entre les calçades més importants s'encontravan la Vía Augusta, que partia de Gades (Càdis), recorria tot el llevant peninsular i travessava els Pirineus per arrivar a Roma, i la Via de la Plata que unia Emerita Augusta (Mèrida) amb Asturica Augusta (Astorga).






1 comentario: